Skip to main content
home-page
Deel op facebook
home-page
Deel op facebook
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems logo 'Regionet Leuven'

Beleidsplan Ruimte in het Regionet Magazine

NABIJHEID en BEREIKBAARHEID is één van de basisprincipes binnen het Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant. We willen in onze provincie evolueren naar goed bereikbare kernen, zodat de behoefte om ons te verplaatsen vermindert. Het Strategisch Project Regionet Leuven tracht de principes uit het beleidsplan om te zetten in concrete acties samen met de gemeenten en met steun van de Vlaamse overheid. 

Meer info kan je vinden in het nieuwe MAGAZINE

Deel op facebook