Skip to main content
home-page
Deel op facebook
home-page
Deel op facebook
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems cartoon samen aan tafel

Openbaar onderzoek gesloten!

Het openbaar onderzoek over het ontwerp van Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant werd afgesloten op 1 maart 2023 's avonds.
Het openbaar onderzoek liep van 1 december 2022 tot en met 1 maart 2023.

Alle binnengekomen reacties worden nu gebundeld.
Daarna wordt het advies gevraagd aan de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening over het gevolg dat best gegeven wordt aan de reacties.
Dit zal dan leiden tot een aangepast plan.
Dit aangepaste plan wordt dan voor definitieve goedkeuring voorgelegd aan de Provincieraad in het najaar van 2023.

Deel op facebook