home-page
Deel op facebook

Ontdek het plan!

Introductie-filmpje

Het plan samengevat in 3D-beelden?

Het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant is klaar!
Dat is onze visie op de toekomstige ontwikkeling van de ruimte in Vlaams-Brabant.

Omdat onze bevolking steeds groeit én ouder wordt, moeten we zuinig en doordacht omspringen met de beschikbare ruimte.
Bovendien hebben we die kostbare ruimte ook nodig voor voedsel, natuur, wateropvang en recreatie.
Daarom werkt de provincie een nieuwe toekomstvisie voor de ruimte uit voor de komende 25 jaar.

Benieuwd naar deze visie? Lees het plan hier ...

Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant

Samenvattende brochure

Milieueffecten

We hebben ook de milieueffecten in kaart gebracht met de opmaak van een milieueffectenrapport. De milieueffectenrapportage vormt een bijlage bij het Beleidsplan en kan eveneens geraadpleegd worden.

Goedkeuringsverslag van de Vlaamse overheid van het milieu-effectenrapport

Goedgekeurd definitief milieu-effectenrapport

Niet-technische samenvatting van het milieu-effectenrapport

Richtlijnen van de Vlaamse overheid voor de opmaak van de milieu-effectenrapportage

Stand van zaken en proces

  • Op 19 september 2023 is het Beleidsplan Ruimte definitief vastgesteld door de provincieraad;
  • Het provinciaal Beleidsplan Ruimte trad in werking op 1 december 2023, 14 dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Meer info over het proces kan je vinden in de procesnota.
In de bijlage bij deze procesnota beschrijven we hoe we omgaan met de opmerkingen vanuit de vorige overlegrondes én met de aandachtpunten vanuit de milieu-effectenrapportage.

ALLE DOCUMENTEN BIJ ELKAAR

Deel op facebook