Skip to main content
home-page
home-page

Publieke consultatie afgelopen

10-05-2023

De deputatie verklaarde op 9 mei 2023 de publieke consultatie over de startnota als afgesloten. De deputatie ontving 36 reacties tijdens deze publieke consultatie. Al deze reacties worden nu behandeld en meegenomen naar de volgende fase van het planproces om te komen tot een ontwerpplan.  Dit ontwerpplan zal ten vroegte tegen het einde van 2023 klaar zijn. Daarna volgt opnieuw een openbaar onderzoek. Eerst wordt nog een bestuurlijke overlegronde doorlopen waarbij de gemeentebesturen en de Vlaamse administraties hun adviezen kunnen uitbrengen voordat een ontwerpplan kan vastgesteld worden door de provincieraad.

Infomarkten afgelopen!

26-04-2023

Tijdens drie infomarkten werd het PRUP 'Dorpskernen Getestreek' voorgesteld aan geïnteresseerden uit de regio. Op 15 maart in Linter, op 23 maart in Hoegaarden en op 19 april in Landen werd gepraat, gediscussieerd en werden ideeën uitgewisseld over de toekomst van dit plan en van andere plannen en projecten in de Getestreek. Natuurlijk werden er ook bezorgdheden geuit. Deze worden, samen met de reacties die tijdens de publieke raadpleging binnenkomen, gebruikt om verbeteringen en verduidelijkingen aan het ruimtelijk uitvoeringsplan en aan eraan gerelateerde projecten aan te brengen. We moedigen iedereen aan om ideeën en reacties te blijven sturen (zie 'denk mee'). Op 8 mei wordt het openbaar onderzoek afgesloten. Dankjewel aan alle aanwezigen voor hun komst!  

Meer nieuws en activiteiten

Startnota ter inzage!

Ontdek het plan

Dorpskernen Getestreek

Blijf op de hoogte en denk mee na over de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

start publieke raadpleging

10 maart 2023

infomarkten

15 maart 2023 & 23 maart 2023 & 19 april 2023

einde publieke raadpleging

8 mei 2023

opmaak voorontwerp

eerste helft 2024

ontwerpplan

einde 2024

openbaar onderzoek

voorjaar 2025

goedkeuring definitief plan

zomer 2025