Deel op facebook

Beleidsplan Ruimte ?

Ontdek het plan!

Het Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant geeft richting aan het provinciale ruimtelijk beleid. Het omvat een visie en geeft beleidslijnen aan voor vraagstukken die te maken hebben met het invullen van onze ruimte. Waar wonen en werken we? Hoe verplaatsen we ons? Hoe vrijwaren en benutten we de open ruimte? Het Beleidsplan Ruimte schets een wensbeeld voor het wonen, werken en leven in onze provincie voor de komende 25 jaar. We leggen de nadruk op zuinig ruimtegebruik,  kernversterking én meer ruimte voor groen en water. 

Het plan is definitief vastgesteld in 2023 maar de uitvoering ervan zal een werk van lange adem zijn. De komende jaren zal maximaal ingezet moeten worden op uitvoering en actie. Niet de provincie alleen, maar samen met Vlaanderen en vooral de gemeenten. Samen maken we er iets moois van.

ZAL DIT PLAN MIJ VERTELLEN WAAR IK NOG KAN BOUWEN ?
Het Beleidsplan Ruimte zegt NIET op welke percelen je mag bouwen of wonen en op welke niet. Het plan bepaalt niet de voorwaarden voor het verlenen van een bouwvergunning of het weigeren ervan. Het plan is wel een basis om in een volgend stadium ruimtelijke uitvoeringsplannen te maken. Deze uitvoeringsplannen kunnen wel leiden tot het verlenen of weigeren van een bouwvergunning.

Deel op facebook