Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Beleidsplan Ruimte ?

Het Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant geeft de richting aan van het provinciale ruimtelijk beleid.

Het omvat een visie en geeft beleidslijnen aan voor vraagstukken die te maken hebben met het invullen van onze ruimte. Waar wonen we? Hoe verplaatsen we ons? Waar plannen we voorzieningen (voor bijvoorbeeld scholen, hernieuwbare energie, cultuur, openbare diensten, ontspanning, zorg, handel…). Hoe zorgen we voor een goede balans tussen open ruimte, ruimte voor bedrijven en ruimte voor landbouw. 
We maken de visie concreet door een perspectief te formuleren voor het versterken van woonkernen en knooppunten, zoals bijvoorbeeld bedrijventerreinen en stations. Daarnaast vrijwaren we aaneengesloten landbouwgebieden en verbinden we sterke natuurgehelen. Op die manier creëren we een ruimtelijk wensbeeld voor het wonen, werken en leven in onze provincie.

Ontdek het plan!

Alle documenten bij elkaar

ZAL DIT PLAN MIJ VERTELLEN WAAR IK NOG KAN BOUWEN ?
Het Beleidsplan Ruimte zegt NIET op welke percelen je mag bouwen of wonen en op welke niet. Het plan bepaalt niet de voorwaarden voor het verlenen van een bouwvergunning of het weigeren ervan. Het plan is wel een basis om in een volgend stadium ruimtelijke uitvoeringsplannen te maken. Deze uitvoeringsplannen kunnen wel leiden tot het verlenen of weigeren van een bouwvergunning.