Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Ruimte voor Vlaams-Brabant

Blijf op de hoogte en denk mee na over de opmaak en uitvoering van het Beleidsplan Ruimte

vaststelling ontwerpplan

11 oktober 2022

start openbaar onderzoek

1 december 2022

infomarkt PIVO (Asse)

13 december 2022

infomarkt Provinciehuis

14 december 2022

einde openbaar onderzoek

1 maart 2023

advies over reacties PROCORO

april 2023

bijsturing ontwerpplan

voorjaar 2023

goedkeuring definitief plan

najaar 2023