Skip to main content
home-page
Deel op facebook
home-page
Deel op facebook
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems tekening visie Vlaams-Brabant 2050

Provincieraad keurt definitief Beleidsplan Ruimte goed!

De provincieraad keurde vandaag het 'Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant' definitief goed.

“Dit ontwerp is een mijlpaal waar de provincie fier op is. “ stelt gedeputeerde Ann Schevenels. “Het plan geeft een duidelijke richting aan voor de ruimtelijke ontwikkelingen in Vlaams-Brabant. De provincie legt hierin de nadruk op zuinig ruimtegebruik,  kernversterking én groenblauwe dooradering.“

Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant zoals goedgekeurd

Samenvattende brochure (versie ontwerp)

Het plan geeft de visie van de provincie voor 2050. De komende jaren zal maximaal ingezet moeten worden op uitvoering en actie. 

Deel op facebook