home-page
Deel op facebook
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems graafwerken Amelvonnesbeek

Amelvonnesbeek meandert opnieuw door Plantentuin Meise

Als provincie hechten we veel belang aan structuurverbeterende maatregelen die de ecologische kwaliteit van onze waterlopen verbeteren.  Op 23 oktober stelden Plantentuin Meise, Vlaamse Land Maatschappij, Regionaal Landschap Brabantse Kouters en provincie Vlaams-Brabant trots de nieuwe Amelvonnesbeek voor. In september stroomde de Amelvonnesbeek nog in een rechtgetrokken tracé door het grasland. Door de beek opnieuw te laten meanderen vertraagt de waterafvoer en krijgt natte natuur meer kansen. Het einde van de graafwerken geeft het startschot voor het programma Water+Land+Schap Groene Noordrand. De hermeandering van de Amelvonnesbeek is bovendien de eerste realisatie in Vlaanderen van alle projecten Water+Land+Schap die met de Blue Deal-middelen gefinancierd worden.

Meer info

Deel op facebook