Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant

Ontdek het plan

Ruimte voor Vlaams-Brabant

Blijf op de hoogte en denk mee na over de opmaak en uitvoering van het Beleidsplan Ruimte

vaststelling ontwerpplan

11 oktober 2022

einde openbaar onderzoek

1 maart 2023

bijsturing ontwerpplan

voorjaar 2023

goedkeuring definitief plan

19 september 2023

Ruimteforum 1

januari 2024

oproep ideeën voor actie(s)

voorjaar 2024

Ruimteforum 2

mei 2024