home-page
Deel op facebook
home-page
Deel op facebook

Idee, actie of voorbeeld?

Ruimtelijk beleid is gericht op het behouden en verhogen van ruimtelijke kwaliteit van onze woon- en leefomgeving. Zuinig ruimtegebruik,  kernversterking én meer ruimte voor groen en water zijn daarbij de speerpunten van het provinciale ruimtelijk beleid. Dit is een gedeelde opgave en ambitie. De provincie probeert o.a. via dit platform de dialoog aan te gaan over het realiseren van deze ambitie. Enerzijds door lopende acties en 'goede voorbeelden' in de kijker te zetten, anderijds door ideeën voor nieuwe acties te verzamelen.

NOOT: Een nieuwe bijdrage verschijnt niet automatisch op het platform. Deze wordt éérst bekeken door een (team van) moderator(en). Daarom zal je jouw bijdrage niet onmiddellijk zien verschijnen. In tijden van grote drukte op de site (bv. na veel persaandacht) kan dit meer tijd in beslag nemen.

Deel op facebook