Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Openbaar onderzoek afgelopen!

Het openbaar onderzoek over het ontwerp van Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant werd afgesloten op 1 maart 2023 's avonds.
Het openbaar onderzoek liep van 1 december 2022 tot en met 1 maart 2023.

Alle binnengekomen reacties werden gebundeld.
Daarna werd het advies gevraagd aan de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening over het gevolg dat best gegeven wordt aan de reacties.
Dit heeft aanleiding gegeven tot een aangepast plan.
Dit aangepaste plan werd definitief goedgekeurd door de Provincieraad in zitting van 19 september 2023.