Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

RUIMTEFORUM 22/01/24

Zet 22 januari 2024 in je agenda!
Het Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant is klaar en daar zijn we fier op.

SCHRIJF JE IN!
Of schrijf je in via een mailtje naar ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be
(niet vegeten dan ook je keuzes voor de parallelle sessies door te geven!)

We vieren deze mijlpaal met een eerste ‘Ruimteforum’ van 13 uur tot 20 uur in het Provinciehuis Leuven. Het plan is definitief maar de uitvoering ervan zal een werk van lange adem zijn. De komende jaren zal maximaal ingezet moeten worden op uitvoering en actie. Niet door de provincie alleen maar samen met Vlaanderen en vooral de gemeenten. Met de ‘ruimtefora’ willen we blijven inzetten op participatie ook bij de uitvoering van het plan.

Het centrale thema voor dit 1ste  Ruimteforum is ‘kwalitatieve kernversterking’.

Programma:

Vanaf 12.45

Onthaal
We ontvangen je met koffie en een gedrukt exemplaar van het Beleidsplan Ruimte.

13.00

Toelichting  Beleidsplan Ruimte
+ lancering digitaal platform om acties & ideeën te verzamelen

We verkennen de centrale beleids- en krachtlijnen van het plan en lanceren een digitaal platform om de samenwerking rond de uitvoering vorm te geven en actie te stimuleren.

13.30

Achtergrondsessies
We geven achtergrond over de woonuitdaging en bestaande beleidsinstrumenten in onze provincie. Je kan je inschrijven voor één van 3 parallelle achtergrondsessies:

 • ‘Woonveranderingsgedrag - over levensopgaves en andere beïnvloeders’ door het Vlaams Departement Omgeving (Inge Pennincx, procesbegeleider)
 • ‘Demografische ontwikkelingen in onze provincie’ door onze dienst Data&Analyse (Filip De Maesschalck)
 • ‘Provinciale instrumenten kernversterking’ door onze provinciale diensten (Alexander Leysen)

14.30

Inspiratiesessies
We proberen inspiratie te geven en te krijgen over ‘kwalitatieve kernversterking’. Je kan je inschrijven voor één van 3 parallelle inspiratiessessies:

 • ‘Ruimtelijke kwaliteit?!’  
  door Prof. Jan Schreurs (VRP)
 • ‘Meer doen met minder ruimte?’
  door Netwerk Architecten Vlaanderen
 • ‘Gerealiseerde voorbeeldprojecten binnen onze provincie’
  door onze dienst Ruimtelijke Planning

16.00

Debat ‘De Bouwshift – hoe het wel kan?’  
We blikken vooruit naar de uitdagingen en kansen voor een ‘bouwshift’ die inzet op zuinig ruimtegebruik,  kernversterking én meer ruimte voor groen en water. Vertegenwoordigers van  Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), Embuild Vlaanderen, de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) en Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) gaan met mekaar in debat.

17.30

tot
20.00

Netwerkmoment & Feestelijke afsluiter (SPOOR95)
Onze gedeputeerde Ann Schevenels sluit de dag feestelijk af. Samen heffen we het glas op de samenwerking. Samen maken we er iets mooi van!