home-page
Deel op facebook

Ruimteforum 9 september 2024

Het 2de Ruimteforum gaat door op 9 september 2024 van 13 uur tot 17 uur in het Provinciehuis Leuven. Met de ‘ruimtefora’ blijven we inzetten op participatie ook bij de uitvoering van ons Beleidsplan Ruimte.

Na het vorige Ruimteforum rond 'kwalitatieve kernversterking' ligt de focus deze keer op ‘groenblauwe oplossingen – naar een klimaatbestendig landschap’ als centraal thema.

SCHRIJF JE HIER IN!

Je kan hieonder het programma terugvinden.

Programma:

Vanaf 12.45

Onthaal
We ontvangen je met koffie en een gedrukt exemplaar van het Beleidsplan Ruimte.

13.00

zaal Auditorium
Welkomstwoordje door Ann Schevenels, gedeputeerde Ruimtelijke Planning
+ overzicht programma en praktische afspraken
(Katrien Putzeys, diensthoofd Ruimtelijk Planning)

13.30

Achtergrondsessies – ruimte voor water + groen?!
We geven achtergrond over de noodzaak van groenblauwe oplossingen vanuit de klimaatuitdaging. Je kan je inschrijven voor één van 3 parallelle achtergrondsessies:

 • Ruimte voor water, noodzaak én oplossingen
  (Dienst Waterlopen Provincie, Els Defillet)
 • Een ‘Blue Deal’ voor ons landschap
  (
  Vlaamse Regionale Landschappen, Hanne Vanderwaerde) 
 • Landbouw als beheerder van de open ruimte: beheerovereenkomsten, agromilieuklimaatmaatregelen en ecoregelingen (Agentschap Landbouw en Zeevisserij & Vlaamse Land Maatschappij, Hans Roosen)
14.30

Inspiratiesessies – groenblauwe oplossing voor een klimaatbestendiger landschap?
We proberen inspiratie te geven en te krijgen over ‘groenblauwe’ dooradering van ons landschap, binnen de bebouwde én de open ruimte. Je kan je inschrijven voor één van 4 parallelle inspiratiessessies:

 • Groenblauwe oplossingen in onze stads- en dorpskernen? 
  Goede voorbeelden in onze provincie?!
  (dienst Ruimtelijke Planning Provincie)
 • Boslandbouw en schaduwbomen/voederbomen binnen landbouw
  (Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant & Regionaal Landschap Zuid-Hageland, Rutger Tallieu & Joachim Lambrechts)
 • Maak je ontwerp klimaatbestendig / project-tool
  (Vlaams Milieu Maatschappij, Klimaatadviseur W. Geudens)
 • Koesterbermen - biodiversiteit versterken via aangepast bermbeheer 
  (Regionaal Landschap Zuid-Hageland, Dolf Imbrechts, Maarten Vanderhallen, Kristien Justaert)
15.30

Pauze en Netwerkmoment

16.00

Inspiratiesessies -  gebiedsgerichte samenwerking
We proberen inspiratie te geven en te krijgen over gebiedsgerichte samenwerking voor de realisatie van een meer klimaatbestendig landschap. Je kan je inschrijven voor één van 3 parallelle inspiratiessessies:

 • Samenwerken voor meer natuur - Plan Boommarter (Regionaal Landschap Pajottenland&Zennevallei, Katrien Quisthoudt en Sarah Hublou)
 • Gebiedsgericht werken – Zinderende Zennevallei
  (Dienst Ruimtelijke Planning Provincie, Daan Demey)
 • Gebiedsgericht werken – Leve(n)de Woluwe
  (Regionaal Landschap Brabantse Kouters, Margot De Groote)
17.00

Einde

Deel op facebook