Skip to main content
home-page
Deel op facebook
home-page
Deel op facebook

Waarom is een provinciaal beleidsplan ruimte nodig?

Omdat ingrepen in onze ruimte lang gevolgen hebben voor de manier waarop we leven, hebben we een visie op lange termijn nodig.

Er komen ook heel wat uitdagingen op ons af. Onze bevolking groeit, maar de beschikbare ruimte blijft dezelfde. De bevolking wordt ook ouder en de gezinnen alsmaar kleiner, zodat we een ander type woningen nodig hebben. Door keuzes uit het verleden hebben we nu een erg verspreide bebouwing, waardoor de open ruimte onder druk staat. Die ruimte is belangrijk voor onze voedselproductie, voor de biodiversiteit, voor wateropvang en voor ontspanning. Als we willen dat er ook morgen nog ruimte voor iedereen is om te wonen, werken en leven in Vlaams-Brabant, dan moeten we daar nu naar handelen.

Deel op facebook