home-page
Deel op facebook
home-page
Deel op facebook

Openbaar onderzoek

De provincieraad van Vlaams-Brabant stelde op 19 december 2023 het Provinciaal ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) 'Kernafbakeningen Zennevallei' voorlopig vast.

De plannen zijn digitaal raadpleegbaar in de rubriek ontdek het plan.

Het openbaar onderzoek over het ontwerpplan loopt van 15 januari tot 15 maart 2024.
Het ontwerpplan wordt ter inzage gelegd.
Het openbare onderzoek dient om de bevolking te informeren en opmerkingen te verzamelen.
Tijdens deze periode kan iedereen het ontwerp RUP inkijken en schriftelijke opmerkingen en suggesties indienen.

Tijdens deze periode kunnen opmerkingen over het ontwerp schriftelijk worden ingediend bij de deputatie van Vlaams-Brabant vóór het einde van de termijn van het openbaar onderzoek:

  • per post naar Provincieplein 1, 3010 Leuven of
  • per e-mail naar procoro@vlaamsbrabant.be of
  • afgifte tegen ontvangstbewijs bij het gemeentebestuur van uw gemeente

Gedurende deze 60 dagen vraagt het provinciebestuur ook advies aan de bevoegde Vlaamse adviesinstanties en de gemeenten.

In januari, februari en maart kunnen de inwoners het ontwerpplan inkijken.
In elke gemeente wordt een infomarkt georganiseerd waar inwoners en geïnteresseerden met vragen terecht kunnen bij experten:

  • Op 24 januari 2024 van 19 tot 23 uur in Halle, Foyer van het stadhuis
  • Op 1 februari 2024 van 17 tot 22 uur in Beersel, Cultuurcentrum De Meent
  • Op 6 februari 2024 van 17 tot 22 uur in Sint-Pieters-Leeuw, Lokale dienstencentra De Wilg

cartoon samen rond tekentafel

Deel op facebook